Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Права за достъп е точно Europeana e част от консорциума „RightsStatements.org“, създаден в сътрудничество с Цифровата обществена библиотека на Америка (DPLA), за да разработи и публикува международни оперативно съвместими означения на авторскоправен статус, които да послужат на институциите за културно наследство (GLAMs) да означават авторскоправния статус на цифровите обекти, съответно – как може да се случва повторното им използване. Означенията за авторскоправен статус[14] представляват оперативно съвместим стандартизиран начин институциите за културно наследство да съобщават на обществеността как може да се осъществява повторно използване на цифрови обекти. Означенията са базирани на 3 основни икони: 1. Обект на авторскоправна закрила (In Copyright), 2. Извън авторскоправна закрила (No Copyright) и 3. Друго (Other) На базата на трите основни икони са разработени 12 на брой означения, четими както от хора, така и от „машинни потребители“ (търсачки) и използващи семантичната мрежа. Те са предвидени за употреба от културни институции при публикуване на колекциите им, а не за индивиди и други организации.

1 обр. единица